Избирателни списъци за произвеждане на избори
за народни представители за Народно събрание на Република България на 26 март 2017 г. Район „Младост“ (.txt), изтегли ( .zip)

Централна избирателна комисия

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБИРАТЕЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26.03.2017 г.

СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА   ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ –  за изборите за народни представители за Народно събрание на РБ – 2017 г.:

Избирателни списъци за Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.- Справка по Единен Граждански Номер ТУК

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България на 26 март 2017 г. ТУК

Столична община – Списъци на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България

УВЕДОМЛЕНИЕ до избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение за предстоящите избори за Народно събрание

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. на територията на СО район „Младост“ (по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

Заповед за инструктаж на СИК

График за часовете за предаване на изборните книжа и материали на СИК

ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-321/20.03.2017 г. на кмета на Столична община за продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно – териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 25.03.2017 г. и в изборния ден на 26.03.2017 г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД09-316/17.03.2017 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 26.03.2017 г. (а когато на територията на общината се провежда нов избор, респ. – втори тур, в деня на неговото провеждане), с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

Относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, СЛУЖБАТА ЗА РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ от 9,00 часа до 17,00 часа В СЛЕДНИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ: 18 и 25 ФЕВРУАРИ 2017 г. и 04, 11 и 18 МАРТ 2017 г.: