СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН МЛАДОСТ
НачалоПрофил на купувачаУслугиЕСОбявиРаботаКонтактиЕИ 2014

О Б Я В А

СО – РАЙОН “ МЛАДОСТ, обявява свободни работни места за лъжността „Медицинска сестра” за работа в Обединените детски заведения в района.
За повече информация „Човешки ресурси”- тел.877 35 18.

Обява за конкурси

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-06-30/10.02.2014 г. на кмета на район „Младост”, обявява конкурс за длъжността: Началник отдел “Благоустройство и екология”. Специфични изисквания, както и информация за длъжността и конкурса можете да намерите тук и в прикачения файл: Конкурс
 • Списък на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Началник отдел “Благоустройство и екология” на район " Младост" , можете да намерите тук и в прикачения файл: Допуснати кандидати.
 • Списък на недопуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Началник отдел “Благоустройство и екология” на район " Младост" ,, можете да намерите тук и в прикачения файл: Недопуснати кандидати.
 • Конкурс
  Konkurs.doc, (386 Kb)
  Допуснати кандидати
  Spisuk-dopusnati-kandidati.doc, (26 Kb)
  Списък недопуснати
  Spisuk-nedopusnati-kandidati.doc, (21 Kb)
  Copyright © 2014. Всички права запазени.
  http://so-mladost.com/x.php